Multifuge X1 / X1R

เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ (เฉพาะรุ่น Legend X1R ) สามา รถเลือกปั่นจากค่าแรงเหวี่ยงได้ ( RCF pre-selection) มีระบบการทำงานจำแนกหัวปั่นอัตโนมัติ พร้อมระบบล็อคหัวปั่นแบบ " Auto-Lock III " พร้อมระบบฝาปิดป้องกันการฟุ้งกระจายตัวของสารจุลชีพอันตราย (Biocontainment certification by CAMR* in Porton Down. UK )แบบ " Clickseal Bucket Sealing System" และระบบป้องกันการปั่นแบบไม่สมดุลแบบ " SMARTSpin Technology" และมีหัวปั่นแบบ BIOShield ที่มีความเร็วรอบสูงกว่าหัวปั่นในแนวราบแบบมาตรฐาน


 • labo200.jpg
  เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็กสำหรับงานทั่วไปและคลีนิก มีหัวปั่นชนิดมุมเอียงคงที่ความจุ 12x15 มล. เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

 • labo300.jpg
  เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงราคาประหยัด สำหรับงานทางคลีนิก โดยเฉพาะหลอด (Gel Barrier) มีหัวปั่นชนิดแนวราบ ความจุ 8x15 มล. เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

 • labo 400.jpg
  เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงเอนกประสงค์ สามารถเลือกใช้หัวปั่นได้ถึง 6 แบบ ภายในเครื่องปั่นเหวี่ยงเพียงเครื่องเดียว

 • fresco_21_large.png
  เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารปริมาตรน้อยสำหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพสามารถแสดงและปรับตั้งค่าการปั่นจากแรงเหวี่ยงได้ มี หัวปั่นชิด Bio-Containment และมีฝปิดหัวปั่นแบบ “Click Seal&rdqu...

 • Megafuge-16.png
  เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดกลาง ที่มีระบบล็อคหัวปั่นแบบ " Auto-Lock III " พร้อมระบบฝาปิดป้องกันการฟุ้งกระจายตัวของสารจุลชีพอันตราย (Biocontainment certification by CAMR* in Porton D...

 • megafuge40r.jpg
  เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดกลาง ที่มีระบบล็อคหัวปั่นแบบ " Auto-Lock III " พร้อมระบบฝาปิดป้องกันการฟุ้งกระจายตัวของสารจุลชีพอันตราย (Biocontainment certification by CAMR* in Porton D...

 • Multi X1R.jpg
  เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะประสิทธิภาพสูงที่มีความจุมากมากถึง 3 ลิตร เหมาะสำหรับงานที่มีตัวอย่างจำนวนมาก และต้องการความเร็วรอบ/แรงเหวี่ยง สามารถเลือกปั่นจากค่าแรงเหวี่ยงได้ (...

 • Cryofuge_6000i.jpg
  Cryofuge 6000i และ Cryofuge 8500i เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบเลือดที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานธนาคารเลือดอย่างแพร่หลาย มีถ้วยปั่นให้เลือกถึง 6 ชนิด สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอ...
Visitors: 39,273