Incubator

ตู้บ่มเพาะเชื้อ รุ่น Heratherm

มีให้ เลือก 4 รุ่น 4 ขนาด ผลิตจากโรงงานในประเทศเยอรมันนี มี Air flow ให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ Gravity convection สำหรับภาชนะที่เปิดฝา ,Mechanical convection สำหรับงานที่ต้องการความสม่ำเสมอภายในตู้ และ Dual convection ที่สามารถปรับตั้งระดับของพัดลมระบายอากาศภายในตู้บ่มเพาะเชื้อได้ระหว่าง 0-100 %


  • heratherm Incubator.jpg
    ตู้บ่มเพาะเชื้อ รุ่น Heratherm มีให้ เลือก 4 รุ่น 4 ขนาด ผลิตจากโรงงานในประเทศเยอรมันนี มี Air flow ให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ Gravity convection สำหรับภาชนะที่เปิดฝา ,Mechanical convec...

  • 815.jpg

  • large Oven.jpg
Visitors: 57,141