สมัครงาน

บริษัทกำลังขยายงานและมีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

  Sales Representative     จำนวน 5 อัตรา

   -  เพศชาย / หญิง

   -  วุฒิปริญาตรี วิทยาศาสตร์

      สาขาชีววิทยา , จุลชีววิทยา , เคมี , เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่

       เกี่ยวข้อง

   -  มีประสบการณ์การทำงานและมียานพาหนะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  

Technical Service     จำนวน 3 อัตรา

   -  เพศชาย

   -  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

      สาขาไฟฟ้า , อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   -  มีประสบการณ์การซ่อมและดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่บัญชี Express     จำนวน 1 อัตรา

   -  เพศชาย / หญิง

   -  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

   -  มีประสบการณ์ทำบัญชี Express

 

ผู้สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครที่บริษัท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ของบริษัท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 54,194