ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งบริษัท
 
ที่ตั้ง :  159/20 ถ.จรัญสนิทวงค์ บางบำหรุ บางพลัด
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10700
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-881-8708
แฟกซ์ :  02-881-8707
โทรศัพท์มือถือ :  081-890-2844 , 081-621-6140
อีเมล์ :  csr@envision-lab.com
เว็บไซต์ :  http://www.envision-lab.com
   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • imagesCA56KHW6.jpg
    กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน และเรื่องที่ต้องการให้ทางบริษัทติดต่อกลับ ลงในแบบฟอร์ม

  • imagesCAQKAHYA.jpg
    บริษัทกำลังขยายงานและมีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้ Sales Representative จำนวน 5 อัตรา - เพศชาย / หญิง - วุฒิปริญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา , จุลชีววิทยา , เคมี , เทคโนโ...

  • untitled.png
    สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์ม
Visitors: 55,100